ՏՈՀՄԱԴԱՐԱՆ

 

 

Հյուսիսային Հայքի իշխանական-մելիքական տոհմերըՀյուսիսային Հայքի իշխանական-մելիքական տոհմերը*
տոհմը – իշխանությունը (մելիքանիստ ոստանը)


ԱՐՑԱԽ

Հասան-Ջալալյան – իշխան Խաչենի, տեր Վանք-Գանձասարի

Մելիք-Միրզախանյան – իշխան Խաչենի, տեր Խնձրիստանի


Մելիք-Բեգլարյան – իշխան Գյուլիստանի, տեր Գյուլիստանի և Թարինջի (Թալիշ)

Մելիք-Հովսեփյան (իշխան Հովսեփ Մելիք-Բեգլարյանի ճյուղը) – իշխան Գյուլիստանի

Մելիք-Իսրաելյան – իշխան Ջրաբերդի, տեր Քաղաքատեղիի

Մելիք-Ալավերդյան – իշխան Ջրաբերդի, տեր Գյուլաթաղի

Աթաբեկյան – իշխան Ջրաբերդի, տեր Կուսապատի

Մելիք-Շահնազարյան – իշխան Վարանդայի, տեր Ավետարանոցի


ՍՅՈՒՆԻՔ

Օրբելյան – իշխան Սյունիքի, տեր Տաթևի

Մելիք-Թանգյան – իշխան Ծղուկի, տեր Բռնակոթի

Մելիք-Սաֆրազյան – իշխան Ծղուկի, տեր Անգեղակոթի

Մելիք-Հայկազյան – իշխան Քաշաթաղի, տեր Խնածախի

Մելիք-Դադայան – իշխան Բարկուշատի, տեր Արծվանիկի

Մելիք-Հուսեինյան – իշխան Ձագեձորի, տեր Գորիսի

Մելիք-Բարխուդարյան – իշխան Հաբանդի, տեր Տեղի

Մելիք-Փարամազյան – իշխան և տեր Խնձորեսկի

Մելիք-Փարսադանյան – իշխան Բեխք-Կապանի, տեր Բեխի

Մելիք-Նուբարյան – իշխան Չավնդուրի, տեր Շիկահողի

Շահումյան – իշխան Արևիքի, տեր Մեղրիի

Մելիք-Ստեփանյան – իշխան և տեր Առաջաձորի

Մելիք-Օհանջանյան – իշխան և տեր Կալերի

Մելիք-Քարամյան – իշխան Կովսականի, տեր Տանձատափի

Մելիք-Աղամիրյան – իշխան և տեր Կապանի

Մելիք-Ղուկասյան – իշխան և տեր Կապանի


ԳԱՐԴՄԱՆՔ

Մելիք-Մնացականյան – իշխան և տեր Գետաշենի

Մելիք-Արուստամյան (Ռոստոմյան) – իշխան և տեր Բարսումի

Մելիք-Մովսիսյան – իշխան և տեր Խաչակապի

Մելիք-Շահնազարյան – իշխան և տեր Ոստանապատի


ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Մելիք-Շահնազարյան – իշխան Սոթք-Գեղարքունիքի, տեր Մեծ Մասրիկի


ԿՈՏԱՅՔ

Մելիք-Աղամալյան – իշխան և տեր Կոնդի, Էլառի, Առինջի, Արզականի, Դալարի և Գյումեշի

Գեղամյան – իշխան և տեր Բջնիի

Մելիք-Վարդանյան – իշխան և տեր Գառնիի


ԼՈՌԻ

Լոռու-Մելիքյան / Լորիս-Մելիքով – իշխան Լոռվա, տեր Օձունի

Քալանթարյան – իշխան Լոռվա, տեր ԱրդվիիՀյուսիսային Հայքի ազնվական-մելիքական տոհմերը

ԳՈՒԳԱՐՔ

Մելիք-Սարգիսյան – տեր ՇուլավերիՏԱՎՈՒՇ

Խերումյան – տեր Կիրանցի

Մելիք-Յոլչյան 


ՎԱՆԱՆԴ (ԿԱՐՍ)

Մելիք-Ղազարյան 


ԱՅՐԱՐԱՏ

Կամսարական-Սադատբեկյան – տեր Սուրմարիի

Մելիք-Վրթանեսյան – տեր Ցոլակերտի (Իգդիր)

Մելիք-Ստեփանյան – տեր Աղվերիսի (Վաղարշապատո մոտ)


ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

Շահազիզ – տեր Աշտարակի


ՆԱԽԻՋԵՎԱՆ

Մելիք-Ադամյան – տեր Ագուլիսի

Մելիք-Զաքարյան – տեր Ներքին Ագուլիսի

Մելիք-Բախշյան 

Մելիք-Սահակյան 

Մելիք-Մուրադյան 

Մելիք-Մուսյան – տեր Օրդվատի

Մելիք-Ալավերդյան – տեր Օրդվատի


ՓԱՅՏԱԿԱՐԱՆ (Ղարադաղ)

Մելիք-Մուշկամբարյան – տեր Սևահողի

Մելիք-Կասումյան (տեղափոխվել են Արցախից) – տեր Կասումաշենի

Մելիք-Ղարագյոզյան (Կարակոզով) – տեր Մաքիդիի և Բերդիետքի


Այլ մելիքական տոհմեր

Մելիք-Ավագյան

Մելիք-Ավետիսյան

Մելիք-Աղայան

Մելիք-Աղամիրյան

Մելիք-Ազարյան

Մելիք-Հակոբյան (պատմաբան և գրող Րաֆֆու տոհմը)

Մելիք-Ասլանյան (Մելիք-Եգանյանների տոհմի բռնի մահմեդականացված ճյուղը)

Մելիք-Բաբայան

Մելիք-Բաբախանյան

Մելիք-Բաղդասարյան

Մելիք-Բեժանյան

Մելիք-Գրիգորյան

Մելիք-Եսայան

Մելիք-Իսախանյան

Մելիք-Կարապետյան

Մելիք-Մարտիրոսյան

Մելիք-Մաթևոսյան

Մելիք-Մերկումյան

Մելիք-Մինասյան

Մելիք-Միրզայան

Մելիք-Մկրտչյան

Մելիք-Օհանյան

Մելիք-Փաշայան

Մելիք-Պետրոսյան

Մելիք-Սիմոնյան  

Մելիք-Էյնալյան

 * Հարգելի հաճախորդներ, մինչ օրս չկա Հայքի մելիքական տոհմերի մասին որևե լիարժեք հետազոտություն. Պատմաբաններին հաջողվել է ուսումնասիրել միայն Արցախի, և մասամբ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի իշխանական տոհմերը: Եթե Դուք ունեք տեղեկություններ, լրացումներ կամ ճշտումներ կապված սույն ցուցակի հետ, ապա խնդրում ենք հաղորդեք այն Մէլիքաց Միության Վարչությանը (հասցեն՝ կոնտակներում): Նախապես շնորհակալ ենք ցանկացած տեղեկությունների համար:


============================================================


Княжеские-Меликские роды северной Армении


Список княжеских-меликских родов северной Армении*
род – княжество (вотчина)

АРЦАХ (Карабах)

Асан-Джалалян – князья Хачена, владыки Ванк-Гандзасар

Мелик-Мирзахарян – князья Хачена, владыки Хндзристана

Мелик-Еганян / Мелик-Аванян – князья Дизак, владыки Тоха (Гтич-Гороз)

Мелик-Бегларян – князья Гюлистана, владыки Гюлистана и Таринджа (Талиш)

Мелик-Овсепяны (ветвь мелика Овсепа Мелик-Бегларяна) – князья Гюлистана

Мелик-Исраелян – князья Джраберда, владыки Кахакатехи

Мелик-Алавердян – князья Джраберда, владыки Гюлатаха

Атабекян – князья Джраберда, владыки Кусапата

Мелик-Шахназарян – князья Варанды, владыки Аветараноца


СЮНИК

Орбелян – князья Сюника, владыки Татева

Мелик-Тангян – князья Цхука, владыки Брнакота

Мелик-Сафразян – князья Цхука, владыки Ангехакота

Мелик-Айказян – князья Кашатаха, владыки Хнацаха

Мелик-Дадаян – князья Баркушата, владыки Арцваника

Мелик-Хусейнян (Гусейнян) – князья Дзагедзора, владыки Гориса

Мелик-Бархударян – князья Абанда, владыки Теха

Мелик-Парамазян – князья и владыки Хндзореска

Мелик-Парсаданян – князья Бехк-Капана, владыки Беха

Мелик-Нубарян – князья Чавндура, владыки Шикаоха

Шаумян – князья Аревика, владыки Мегри

Мелик-Степанян – князья и владыки Араджадзора

Мелик-Оганджанян – князья и владыки Калера

Мелик-Карамян – князья Ковсакана, владыки Тандзатапа

Мелик-Агамирян – князья и владыки Капана

Мелик-Гукасян – князья и владыки Капана


ГАРДМАНК

Мелик-Мнацаканян – князья и владыки Геташена

Мелик-Арустамян (Ростомян) – князья и владыки Барсума

Мелик-Мовсисян – князья и владыки Хачакапа

Мелик-Шахназарян – князья и владыки Восканапата


ГЕХАРКУНИК

Мелик-Шахназарян – князья Сотк-Гехаркуника, владыки Мец Масрика


КОТАЙК

Мелик-Агамалян – князья и владыки Конда, Элара, Аринджа, Арзакана, Далара и Гюмеша

Гехамян – князья и владыки Бжни

Мелик-Вартанян – князья и владыки Гарни


ЛОРИ

Лору-Меликян / Лорис-Меликов – князья Лори, владыки Одзуна

Калантарян – князья Лори, владыки АрдвиДворянские-Меликские роды северной Армении

ГУГАРК

Мелик-Саркисян – владыки Шулавера


ТАВУШ

Херумян – владыки Киранца

Мелик-Йолчян 


ВАНАНД (КАРС)

Мелик-Казарян 


АЙРАРАТ

Камсаракан-Садатбекян – владыки Сурмари

Мелик-Вртанесян – владыки Цолакерта (Игдир)

Мелик-Степанян – владыки Ахвериса (возле Валаршапата)


АРАГАЦОТН

Шахазиз – владыки Аштарака


НАХИДЖЕВАН

Мелик-Адамян – владыки Агулиса

Мелик-Закарян – владыки Неркин Агулиса

Мелик-Бахшян 

Мелик-Саакян 

Мелик-Мурадян 

Мелик-Мусян – владыки Ордвата

Мелик-Алавердян – владыки Ордвата


ПАЙТАКАРАН (Карадаг)

Мелик-Мушкамбарян – владыки Севаоха

Мелик-Касумян (переселенцы из Арцаха) – владыки Касумашен

Мелик-Карагёзян (Каракозов) – владыки Макиди и Бердиетка


Другие меликские роды

Мелик-Авакян

Мелик-Аветисян

Мелик-Агаян

Мелик-Азарян

Мелик-Акопян (род историка и публициста Раффи)

Мелик-Асланян (насильственно исламизированная ветвь рода Мелик-Еганянов)

Мелик-Бабаян

Мелик-Бабаханян

Мелик-Багдасарян

Мелик-Бежанян

Мелик-Григорян

Мелик-Есаян

Мелик-Исаханян

Мелик-Карапетян

Мелик-Мартиросян

Мелик-Матевосян

Мелик-Меркумян

Мелик-Минасян

Мелик-Мирзаян

Мелик-Мкртчян

Мелик-Оганян

Мелик-Пашаян

Мелик-Петросян

Мелик-Симонян  

Мелик-Эйналян

* Уважаемые посетители, до настоящего времени нет ни одного полного исследования, о меликских родах Армении; историкам удалось лишь изучить княжеские роды Арцаха, и отчасти Сюника и Гехаркуника. Если у Вас имеются сведения, дополнения либо уточнения относительно вышеприведенного списка, просим сообщить Правлению Меликского Союза (см. адрес в контактах). Заранее благодарим Вас за любую информацию.